Andøya flystasjon

Oppdragsgiver: 
Forsvarets Utbygging Nord as
Andøya flystasjon ligger innenfor militært område noen kilometer utenfor Andenes. 
Luftfartstilsynets krav til fri sikt og oppgradering av funksjoner og teknisk utstyr ga behov for 
utbedring av eksisterende servicebygning, og nybygg for tekniske funksjoner og  kontrolltårn.
Størrelse: 
BRA 680 m2
Prosjektinformasjon: 
Nybygg/Ombygging - Forprosjekt, detaljprosjekt
År: 
2006 - 2008
Andøya flystasjon ligger innenfor militært område noen kilometer utenfor Andenes. 
Luftfartstilsynets krav til fri sikt og oppgradering av funksjoner og teknisk utstyr ga behov for 
utbedring av eksisterende servicebygning, og nybygg for tekniske funksjoner og  kontrolltårn.
 
med rom for tele-/hovedkobling, UPS, tavlerom, apparatrom, ventilasjonsrom og aggregat. 
 
Det er foretatt mindre ombygging av eksisterende servicebygning for etablering av bl.a. simulatorrom, nye kontorer og undervisningsrom, samt generell oppgradering. 
Ny hovedadkomst er etablert i nybygg som forbinder servicebygg og teknisk bygg til kontrolltårn, slik at ny og eksisterende bygningsmasse får heisforbindelse.
 
Tårnkabinen er utformet som en 7-kantet glassklokke etter strenge funksjonskrav. Vinduer i tårnkabin heller 15° vertikalt utover for å minimere lysrefleksjon, og aluminiumsprofiler er minimert av hensyn til siktkrav. Glass og konstruksjoner er dimensjonert for vindhastigheter oppimot 120 knop og støyreduksjon fra flytrafikken. Kledning på vegger og tak i aluminium.
 
Tårnetasjen er gitt en elliptisk grunnform med asymmetrisk plassering under tårnklokka. Rød ytterkledning er inspirert av Andenes fyrtårn. Tårnfoten er utført i betongelementer, mens teknisk bygg har sort platekledning, tilsvarende sortbeiset servicebygning
 

Aina Bjerke

+47 41808447