Alta museum - verdensarvsentret for bergkunst

Oppdragsgiver: 
Alta kommune - sektor for kultur og næring

Alta Museum skal utvides med et nytt administrasjonsbygg som skal bygges til eksisterende anlegg.  Arealet omfatter produksjons- og oppbevaringsrom, bibliotek, ulike typer kontor og grupperom, magasin og arkiv mm.

Størrelse: 
BRA 851 m2, tilbygg og mindre ombygging/tiltak i eksisterende del
Prosjektinformasjon: 
Forprosjekt og detaljprosjekt med ytelsesbeskrivelse for hovedentreprise.
År: 
2010 - 2012

Skisseprosjektet er tegnet av Arkitketkontoret Atelier 2, Alta.

Alta museum ligger midt i et kulturhistorisk lsandskap med spor etter menneskelig bruk helt tilbake til steinalderen. Området er automatisk fredet i medhold av kulturminneloven. 

Anlegget ligger i en vifteform i svakt skrånende terreng og med storslagen utsikt over fjorden og  landskapet.

Bygningen er sammensatt av avsluttede bygningsvolum , sammenbundet av lavere mellombygg og et sentralt midtbygg med hovedinngang. Hvert volum er en avsluttede enheter med pulttak , forskjøvet i forhold til hverandre og med mulighet for høytsittende vinduer i de stor volumene på oversida.  Bygningen er utført i pusset, hvitmalt mur og med store vindusfelt i mørk beiset tre. Taket er tekket med skifer.

Museets særpreg og arkitektur er søkt ivaretatt og videreført i utvidelsen av bygget.

I eksisterende del  skal akustiske forhold utbedres i det stor auditoriet og vestibylen.  I tillegg er det i samabeid med bruker,  utarbeidet forslag til ny møblering i vestibylen og sentrale deler av inngangspartiet.

 

Inger Reiersen

+47 47416066