Østråt - Håkon den gamlesgt. 12 - rehabilitering

Oppdragsgiver: 
Odd Berg gruppen v/Arctic Hunting as og Totalrenovering as

Borealis Arkitekter AS har i samarbeid med Asplan Viak as, Nordcosult  as, INOR as og Sletten as utført prosjekteringen for rehabiliteringen og ombyggingen av Østråt.

 

Størrelse: 
BRA ca 500 m2
Prosjektinformasjon: 
Forprosjekt, rammesøknad og detaljprosjekt
År: 
2011-2014

Boligen med tilhørende uthus er i gjeldende reguleringsplan foreslått bevart.  Ved rammetillatelse er det gitt dispensasjon fra gjeldene reguleringsplan og formålsendring fra bolig- til forretningsformål. Husets stil og særpreg er tatt vare på samt romkvaliteter som over tid er tilført boligen. Den gamle bebyggelsen ligger samlet i den nordvestre delen av eiendommen, rundt et sørvendt tun som er skjermet mot nord av høyden med de høye grantrærne. Kjørevei inn i tunet fra nordøst. Dette gir et bedre og mer sentralt inngangsparti med god plass og universell tilgjengelighet. 

Nye areal er tilpasset husets stil i form av takopplett, påbygg og tilbygg.  Ny hovedinngang er lokalisert til tunet på vestsida. 

Prosjekterende:
Sivilark. MNAL Inger Reiersen
Arkitektassistent Alf Harald Bårdslett
 

Inger Reiersen

+47 47416066