Olsborg Flerbrukshall

Olsborg Flerbrukshall

Målselv kommune har etter tilbudskonkurranse på Olsborg Flerbrukshall tildelt oss sammen med Leiknes AS, Sweco AS, iNOR as og Firefly prosjektering av skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt, rammesøknad og oppfølging. Prosjektet skal være ferdigstilt innen 30.08.19.