Norsk Jektefartsmuseum, Bodøsjøen

Norsk Jektefartsmuseum, Bodøsjøen

Nordlandsmuseet har tildelt Fauskebygg AS og Borealis Arkitekter as oss oppgaven med detaljprosjektering og arbeidstegninger av Norsk Jektefartsmuseum.

Bygget skal være klar for overlevering i august 2019.