Narvik Rådhus

Narvik Rådhus ferdig prosjektert.

Narvik Rådhus

Narvik Rådhus fra 1961 er ferdig rehabilitert og oppgradert til dagens standard. Bygget er på 9000 m2 BTA . Vår oppdragsgiver har vært Consto as. Bygget er omtalt i Byggeindustrien nr 13 og på bygg.no: http://www.bygg.no/article/1323642