Kunstnerisk utsmykking i Ledelse- og undervisningsbygget på Setermoen. Kunstner: Viel Bjerkeset Andersenhttp://borealisark.no/prosjekter/setermoen-leir-indre-troms

Kunstnerisk utsmykking i Ledelse- og undervisningsbygget på Setermoen. Kunstner: Viel Bjerkeset Andersen
http://borealisark.no/prosjekter/setermoen-leir-indre-troms