Her er vår unge, dyktige Kristoffer Benne som er fra Sverige. Han er nesten ferdig utdannet arkitekt og kom til oss i august. Heldig er vi som får beholde han til sommerferien.

Her er vår unge, dyktige Kristoffer Benne som er fra Sverige. Han er nesten ferdig utdannet arkitekt og kom til oss i august. Heldig er vi som får beholde han til sommerferien.