Detaljreguleringsplan for boligblokk i Gimleveien, Tromsø for innpassing i eksisterende boligområde. Boligblokken med to parkeringsetasjer under bakken er avtrappet fra 4-3 etasjer ogdanner sammen med eksisterende boliger et sørvendt tun med uteopphold

Detaljreguleringsplan for boligblokk i Gimleveien, Tromsø for innpassing i eksisterende boligområde. Boligblokken med to parkeringsetasjer under bakken er avtrappet fra 4-3 etasjer ogdanner sammen med eksisterende boliger et sørvendt tun med uteoppholdsarealer. Byggherre: Gimletun AS