BRYGGETUNET OMSORGSBOLIGER, KARLSØY - TOTALENTREPRISE

BRYGGETUNET OMSORGSBOLIGER, KARLSØY - TOTALENTREPRISE

Borealis arkitekter AS sitt forprosjekt er utviklet i samspillfase med representanter fra byggherre og entreprenør og danner grunnlaget for arbeidstegningene. Byggingen skal gjennomføres som totalentreprise.